ALGEMENE VOORWAARDEN

Waar Scheepswerf Hoogerwaard B.V. optreedt als opdrachtnemer c.q. aannemer c.q. verkoper zijn op haar aanbiedingen, op de aan haar gegeven opdrachten, op de met haar gesloten overeenkomsten en op door haar geleverde diensten en zaken uitsluitend van toepassing de VNSI algemene werfvoorwaarden 2018 (gepubliceerd op www.maritimetechnology.nl).

 
Kopieën ter inzage op de werf beschikbaar

Kopieën van de voornoemde door Scheepswerf Hoogerwaard B.V. gehanteerde algemene voorwaarden liggen ter inzage op haar kantooradres terwijl een kopie van die voorwaarden op uw eerste verzoek kosteloos aan u zal worden verstrekt. 

Exemplaar Algemene Voorwaarden downloaden

Voorts kunnen deze algemene voorwaarden kosteloos worden gedownload van de website van de brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT): www.maritimetechnology.nl

VNSI Algemene Werfvoorwaarden 2018

Lees en download hier de Nederlandstalige versie van de VNSI Algemene Werfvoorwaarden 2018 als gehanteerd door Scheepswerf Hoogerwaard B.V.

Where Scheepswerf Hoogerwaard B.V. acts in her capacity of customer / buyer to all quotations, all orders placed by her, all contracts concluded with her and to all services rendered and objects delivered to her exclusively and solely the following general terms and conditions will apply: VNSI General Yard Conditions 2018 (published on www.maritimetechnology.nl).

Copies available at yard location

Copies of the aforementioned general terms and conditions are available at the aforementioned Scheepswerf Hoogerwaard B.V. office address whilst copies will be send to you free of charge at your first request. In addition these general terms and conditions can be downloaded free of charge from her website: VNSI voorwaarden and from the website of the VNSI: www.vnsi.nl.

General Yard Conditions downloadable at

A copy of the General Yard conditions is available for download on the trade association’s website of Netherlands Maritime Technology (NMT): www.maritimetechnology.nl.

VNSI General Yard Conditions 2018

Read and download the English version of the VNSI General Yard Conditions 2018 as applied by Scheepswerf Hoogerwaard B.V.

× Direct advies