MVO

Als familiebedrijf zijn wij ons er terdege van bewust dat rendement en duurzaamheid onlosmakelijk verbonden zijn. Het zogenaamde maatschappelijk verantwoord ondernemen zit derhalve verankerd in onze bedrijfsfilosofie, dagelijkse praktijk op de werkvloer en onze ondernemingsdoelstellingen.

Bij Scheepswerf Hoogerwaard is het fatsoenlijk omgaan met mens en omgeving een vanzelfsprekendheid.

Onze MVO visie vertaald zich in de dagelijkse praktijk, onze arbeidsvoorwaarden en ook in een aantal meer in het oog springende participaties in organisaties die zich inzetten voor het het behoud of de verbetering van wereld en samenleving.

Bomen planten en CO2 compenseren

Jaarlijks verdwijnen er netto 10 miljard bomen. De gevolgen hiervan voor mensen, dieren en het klimaat zijn rampzalig. Daarom investeren wij in bomen, ver weg en dichtbij huis.

Meer weten? Klik hier!

0
geplante bomen sinds 2018
1 kilo
CO2 reductie sinds 2018

Sinds 2018 geven wij inhoud aan ons duurzaamheidsbeleid door samen te werken met Trees For All. Hieronder een historisch overzicht van onze Trees For All activiteiten.

2020

In maart 2020 is “ons” bos geplant in de Pan in Maarheeze! Jammer genoeg hebben we door de gevolgen van COVID-19 de boompjes niet zelf kunnen planten. Gelukkig hebben de boswachters het werk voor ons gedaan en is inmiddels ook het informatiebord bij de plantlocatie geplaatst!

2019

Over 2019 hebben we wederom een 2500 bomen geplant via het Trees For All initiatief.

2018

Over het jaar 2018 hebben wij in samenwerking met Trees For All 2500 bomen geplant, waarvan 1250 in Nederland en 1250 in Oeganda waardoor klimaatverandering wordt tegengegaan en de biodiversiteit wordt versterkt.

Hardlopen tegen kanker

Stichting Roparun organiseert sinds een aantal jaren een hardloop teamestafette van Parijs naar Rotterdam met als doel het ophalen van geld voor de strijd tegen kanker.

Meer weten? Klik hier!

0
vrijwilligers & lopers
0 +
gelopen kilometers
1
voor het goede doel

Samen met Machinefabriek Rotterdam heeft Scheepswerf Hoogerwaard in 2019 met het team NFBF (Not Fast But Furious) deelgenomen aan de Roparun.

Met deze deelname is een bedrag van totaal €56.000 opgehaald wat ten goede komt aan specifieke goede doelen in de strijd tegen kanker en de gevolgen voor mensen die met deze ziekte te maken hebben.

2020

Helaas is de editie van 2020 als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus niet doorgegaan. Desondanks hebben we dankzij de loten verkoop nog een klein bedrag voor het goede doel kunnen ophalen.

2021

Als de 2021 wel doorgaat zal Team NFBF met onze steun weer deelnemen en zo een bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker.

MEER OVER ONS

MVO

Als bedrijf zijn wij onderdeel van de maatschappij en wereld om ons heen.

DE WERF

Meer over onze scheepswerf en de aanwezige faciliteiten en voorzieningen.

ONZE HISTORIE

Gesticht in 1901 hebben we inmiddels een rijke historie binnen de scheepvaart.

ONZE PARTNERS

De kracht van een onderneming wordt bepaald door de duurzaamheid van relaties.

CONTACT

Meer weten?

COVID-19 BIJ SCHEEPSWERF HOOGERWAARD

× Direct advies